Informasjon til foresatte om innføring av rødt nivå 8. mars 2021

Klikk for stort bilde Det er innført rødt nivå i Færder og Tønsberg kommune ifbm økende smittetall i våre kommuner. Det ble lagt ut informasjon på skolenes hjemmesider fra virksomhetsdirektør for oppvekst Hilde Schjerven etter formannskapsmøtet i går kveld (4. mars).

Ved rødt nivå innføres strengere tiltak på en rekke områder, også for skole.

Skolens ledelse og FAU- leder Caspar har hatt tett kontakt etter at vi ble informert om innføringen av rødt nivå. Vi samarbeider om informasjonen ut til foresatte.

Vi ønsker å presisere følgende:

 • Det viktigste vi kan gjøre på skolen er å holde avstand, vaske hender og ivareta elevene på en best mulig måte ved å skape forutsigbarhet, trygghet og normalitet
 • Fra mandag 8. mars vil alle trinn være organisert i to adskilte kohorter. Dette betyr at kohortene igjen vil ha adskilte rom inne, de vil gå ut/inn til ulike tider, ha egne toaletter, vasker osv. Vi viderefører de fleste av rutinene og systemene vi innførte våren 2020. En endring fra våren 2020 er at trinnene kan ha begge kohorter inne til samme tid, men i adskilte rom.
 • Uteskole og uteundervisning styrkes. Det er derfor fint om foresatte passer ekstra godt på at eleven har kledd seg for uteaktivitet hver dag
 • De voksne vil i størst mulig grad fordele seg på kohorter og følge «sin» kohort gjennom skoledagen, de vil kunne gå på tvers av de to kohortene på trinnet, men i minst mulig grad på tvers av årstrinn
 • Elevene møter direkte på oppmøtested om morgenen og har faste adskilte uteområder
 • Klassene på trinn kan samarbeide ute og ha felles uteområde, men elevene skal ikke organiseres i aktiviteter på tvers av kohorter på trinn
 • Trinnene har mulighet til å bruke ulike spesialrom for undervisning. Dusjene i hallen vil være stengt i perioden
 • Renholdsplan er gjennomgått og justert etter rødt nivå og våre lokale behov

SFO:

 • Følg med på informasjon til foresatte med barn i SFO
 • SFO følger smitteveileder for SFO

 

Annet:

 • Vi oppfordrer foresatte til å ikke komme inn i skolegården, SFO og adm/skolebygget. Dersom foresatte likevel må dette (for eksempel møter, avtaler mv) skal de benytte munnbind
 • Elevene på 5.-7. trinn avslutter skoledagen kl 12.50 torsdager i uke 10 (og i ukene som kommer ved en eventuell videreføring)
 • Reduser bruk av skolebuss der det er mulig: Vi oppfordrer de eldste elevene til å gå/sykle til skolen. Vi oppfordrer foresatte til de yngste elevene å følge sine barn til/fra skolen. Elevene som har lang skolevei, kan ev kjøres/hentes dersom foresatte har mulighet til det
 • I uke 10-12 vil elever på 4.-7. trinn ha en avtalt hjemmeskoledag. Dette er en dag som tidligere er avtalt med FAU ifbm ledelsens kvalitetssamtaler med trinn. Det ble lagt ut info om dette på skolens fb sider og hjemmeside 15. januar. Elevene vil kunne ha normal skoledag dersom dette passer best for foresatte og eleven! Følg med på informasjon fra trinn.

 

 

Avslutningsvis retter vi en stor takk til våre flotte lærere og assistenter som nok en gang endrer og tilrettelegger til det beste for våre elever. Tusen takk!

 

Ta vare på hverandre!

 

Hilsen

FAU-leder Caspar Rieber-Mohn og rektor Bente Marthinsen