Julebrev til foresatte

Så er vi der igjen- juleferie og skolefri!

Vi har lagt høsten bak oss, og har vinter- og vårhalvåret i vente.

I august tok vi imot våre nye 1. klassinger og de er nå godt «innskolet». Det er alltid spennende å se hvordan læringen og livet blant de yngste finner sin form.

Vi som jobber på skolen, har gode muligheter til å følge skolehverdagen på alle trinn og i SFO. Foresatte og de ansatte på trinn har i stadig større grad benyttet Facebook for deling av bilder og informasjon fra skolehverdagen.  Fornuftig bruk, godt personvern og nettvett gjør at dette fungerer og gir dere foresatte større innblikk!

Høsten var «normal» på Lindhøy, koronatiltakene ble tonet ned, bare oppmøtesteder og uteområder ble videreført. Det var ulike læringsaktiviteter, tema-arbeid, faddertreff og fellesarrangementer som bl.a FN-dagen, DKS- forestillinger og BlimE-dansen for alle. Ansatte i skolen og SFO deltar i etterutdanning og kurs i FAL (fysisk aktiv læring), og mange trinn har prøvd ut ulike nye aktiviteter.

 Vi har kommet godt i gang med TL (trivselsledere). Elevene som ble trivselsledere har gjort en super innsats for medelever på skolen. Mange forskjellige inkluderende aktiviteter er gjennomført i storefri. Tusen takk til TL!

Elevrådet er godt i gang, Tilla og Brink fra 7. trinnet er lederne av elevrådet. De har hatt jevnlige møter med representantene fra de andre trinnene. Lederne har deltatt både på elevrådskonferanse for Færder-elevrådene, på SU-møte- i tillegg har de hatt aktiviteter og oppgaver på skolen. Det er flott at de holder tak i batteriinnsamlingen vår, det gir oss mulighet for målretta innsats for miljøet.

 Avslutningen på skoleåret ble ikke slik vi hadde sett for oss, men tross alt har vi funnet gode løsninger. De ansatte har ivaretatt smittevern, skapt trygghet, normalitet og gjennomført vanlige læringsaktiviteter. Nå i desember har det også vært tradisjonelle juleaktiviteter med bl.a baking, gang rundt juletreet, juleverksteder og lykteturer.

Takk for samarbeidet med dere foresatte- også for at vi sammen fant løsninger på de siste skoleukene. Skolen og FAU ved leder Caspar samarbeider tett. Dette er verdifullt for å lykkes så godt som mulig i hjem-skolesamarbeidet.

Viktig info rundt oppstart:

SFO starter opp igjen mandag 3. januar, og skolen starter opp igjen tirsdag 4. januar. Følg med på skolens og kommunens hjemmeside for oppdatert informasjon om korona-tiltak. 

Skoledagen vil være noe redusert etter juleferien. For å møte forventede fraværsutfordringer og vikarbehov, vil alle trinn slutte kl 13.00 hver dag i uke 1. SFO åpner kl 13.00 disse dagene, og elever i SFO går direkte dit. Dersom andre har behov for tilsyn fra kl 13.00-14.00 disse dagene, så meldes dette til kontaktlærer mandag 3. januar.

Statusrapport uke 51: Ingen nye elever eller ansatte er meldt smittet frem til i dag.

Vi ønsker alle en god juleferie og et godt nytt år! Vi håper at alle holder seg friske!