Justeringer av koronatiltak på Lindhøy i november

Regjeringen og Færder kommune har de siste dagene kommet med nye anbefalinger og tiltak. Vi følger opp med informasjon ifht justeringKlikk for stort bilde er av tiltak på Lindhøy skole og SFO:

  • Gult lys: Skolen er på gult lys i veilederen. Det betyr at vi fortsetter med de tiltakene som vi allerede har, tiltakene har fungert godt på alle trinn. Det er viktig at vi reduserer kontakt og antall møter mellom kohorter/trinn. Våre tiltak er spesielt rettet mot å beholde tiltak som sikrer at hvert trinn er en kohort. Ved et smitteutbrudd kan det da begrense antall trinn som må i en karantene.
  • Rutinene løftes frem for elevene og de ansatte. Skoledagen skal være så normal som mulig. Behovet for nærhet og omsorg skal fortsatt ivaretas.
  • Vi har heldigvis ikke mye ansattfravær, og det betyr at undervisningen har gått som planlagt de fleste skoledagene i høst. Alle trinn har en PLAN B de kan iverksette ved fravær.
  • SFO: Se IST for oppdatert informasjon.
  • Hvis dere trenger å snakke med en ansatt eller å hente noe i et bygg, ber vi dere henvende dere til administrasjonen først
  • Vi oppfordrer dere til å begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen, hvis det er mulig. Dersom elevene kan gå eller sykle til skolen så  er det fint. Kanskje kan de kjøres og settes av ved det gamle kommunehuset eller et annet sted i nærheten,  for så å gå til skolen?
  • Nasjonale tiltak: Det er viktig at vi alle følger de nye tiltakene Alle bør i størst mulig grad holde seg hjemme og begrense sosial kontakt de kommende ukene
  • Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole/SFO, selv om symptomene er milde. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn. De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever og ansatte kan komme tilbake på skolen når de føler seg friske og feberfrie, selv om de har noe rest-symptomer på luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).
  • Elever som får symptomer på luftveisinfeksjon på skolen sendes hjem (etter varsling til foresatte) eller blir hentet så fort det lar seg gjøre. Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO.
  • Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.