Kunne du tenke deg å være vikar på Lindhøy skole og SFO?

Vi har behov for både assistent- og lærervikarer som kan stå på vår vikarliste. Kunne du tenke deg å;

  • hjelpe elever som har behov for bistand i undervisningen
  • støtte elevene i lek og samvær med andre elever
  • lede eller delta i planlegging og gjennomføring av undervisning
  • delta på turer og utflukter  
  • være på en arbeidsplass som er full av aktivitet og kreativitet

Da kan du kontakte undervisningsinspektør Arnt på arnt.opdahl@faerder.kommune.no, så avtaler vi et lite intervju. For å jobbe som vikar må du kunne legge frem politiattest. 

https://faerder.easycruit.com/vacancy/2769449/161049?iso=no