Lindhøy skole og SFO er på gult nivå fra torsdag 16. desember 2021

 Kjære alle sammen!

I går kveld hadde vi teamsmøte med alle ansatte om overgang til gult nivå. Vi har justert tiltak for de neste fire ukene. Vi ønsker å informere dere om tiltakene og endringene. Samtidig vet vi at nye tiltak og endringer raskt kan bli innført. Viktig at alle er forberedt på endringer fra dag til dag.

Informasjon fra Hilde Schjerven er delt på skolenes hjemmesider i dag. De fleste viktige tiltakene i smitteveilederen er beskrevet her, og vi oppfordrer alle til å lese dette i tillegg til skolens informasjon.

På Lindhøy har vi pr i dag fem elever og en ansatt på 2. trinn som har testet positivt på covid-19. Vi vil fortsette å gi informasjon om smittetilfeller på skolen til de trinnene/SFO som er berørt. Informasjonen gis etter råd fra kommunens smittesporingsteam. Vi fortsetter også å informere FAU-leder Caspar ved hvert nytt smittetilfelle.

Viktig informasjon om karantene:

 • Dersom ditt barn skal i karantene, vil du motta sms med informasjon fra skolen
 • Smittekarante for de som er under 18 år gjelder kun hvis man er husstandsmedlemmer og/eller tilsvarende nær smittet person. Det gjøres en vurdering i hvert tilfelle

1.Skole

Vi vil tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Fysisk kontakt:

 • Vi unngår håndhilsning og klemming
 • Vi ivaretar elevers behov for nærhet og omsorg så langt vi kan

Organisering av kohorter:

 • Trinnet regnes som en kohort
 • Blanding av elever på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av

skoledagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.

 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig etter en helg

 

Organisering av oppmøtested og faste uteområder

 • Vi gjeninnfører faste oppmøtesteder og tildelte uteområder

 

Begrens deling av mat og gjenstander:

 

Transport og skoleskyss:

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig
 • Skoleskyss til og fra skolen: Elever som er avhengige av skoleskyss kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen

 

Annet:

 • Foresatte bruker munnbind ved møter i skole. De fleste møter vil holdes digitalt
 • Besøkende register seg i adm når de kommer til skolen (besøksprotokoll)

2. SFO

 • Elevene er inndelt i kohorter også i SFO (trinnene er adskilte)
 • Vi fortsetter med frokostservering inntil videre
 • Foresatte bruker munnbind ved henting, levering og ved møter i SFO

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/