Markering av hendelsen i Kongsberg

I dag har alle elever på alle trinn fått mulighet til å snakke om den tragiske hendelsen på Kongsberg 13.oktober. Det har blitt tent lys og elevene har delt tanker, følelser og inntrykk.

Markeringen ble diskutert med FAU-leder Caspar i forkant.