Omvendt julekalender på Lindhøy skole i desember 2021

Lindhøy skole ønsker å gjenoppta tradisjonen med omvendt julekalender- et bidrag til de som trenger litt ekstra i julen.  

Vi ønsker å støtte Frelsesarmeens «matposer» til familier som har behov. 

Foresatte, elever og ansatte kan levere bidrag (tørrvarer som feks hermetikk, kjeks, ulike posesupper/ferdigretter, nøtter, ris, godterier m m) til «gavekurven» i administrasjonen i perioden 1.-15. desember.  

«Gavekurven» blir hentet av Frelsesarmeen og de pakker om våre bidrag i «matposer» til utdeling i julen.  

Det er frivillig å bidra til skolens innsamling.  

Hvorfor vil vi ha «omvendt julekalender»? 

Vi ønsker at våre elever skal bli robuste, og i sitt voksenliv kunne håndtere medgang og motgang. Åpenhet og raushet er viktige verdier i samfunnet. Elever som bor i hjem med lav husholdningsinntekt skal møte åpenhet om at ulikhet er en del av vårt samfunn. I skolen ønsker vi å vise at det finnes muligheter til både å gi og å motta hjelp i vanskelige perioder i livet. 

Fra Folkehelseprofilen Færder kommune 2021 avsnittet om Oppvekst og levekår  

I Færder er det familier som har vedvarende lav inntekt. 

Andelen som bor i husholdninger med vedvarende lav inntekt, er ikke signifikant forskjellig fra landet som helhet. Vedvarende lav husholdningsinntekt vil si at den gjennomsnittlige inntekten i en treårsperiode er under 60 prosent av median husholdningsinntekt i Norge. 

Det tverrfaglig tema Folkehelse og livsmestring i overordnet del: 

Folkehelse og livsmestring som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg. I barne- og ungdomsårene er utvikling av et positivt selvbilde og en trygg identitet særlig avgjørende. Aktuelle områder innenfor temaet er fysisk og psykisk helse, levevaner, seksualitet og kjønn, rusmidler, mediebruk, og forbruk og personlig økonomi. Verdivalg og betydningen av mening i livet, mellommenneskelige relasjoner, å kunne sette grenser og respektere andres, og å kunne håndtere tanker, følelser og relasjoner hører også hjemme under dette temaet.