SE OG BLI SETT

Vi er på full fart inn i mørketiden og vi har 260 elever som reiser til og fra skolen hver dag -i tillegg til alle som skal i barnehagen. Vi ønsker at alle skal komme seg til og fra på en trygg og god måte og det er spesielt viktig at alle de voksne passer ekstra på -husk refleks!

  

  • BUSS: Det er mange ulike busstopper på Tjøme og mange som står langs veien på morgenen. Alle foreldre bør kjenne godt til sitt barns busslomme og være trygge på at det er fint å stå der. Vi oppfordrer at foreldre som har barn på samme lomme, snakker sammen hvis det er noen bekymringer -husk refleks!
  • GÅENDE OG SYKLENDE: Mange kommer også gående og syklende til skolen. Det er veldig bra og en god start på dagen. Øv på skoleveien sammen med barna hvis det er nødvendig. Vær sikker på hvor barnet ditt går og velg alltid den tryggeste veien -husk refleks!
  • KJØRENDE: Du som kjører være trygg på hvor du slipper av barnet ditt og være ekstra oppmerksom når du kjører. Følg gjerne barnet ditt til trygge soner. Det er mye trafikk på parkeringsplassen på morgenen -husk refleks!