Skolegudstjeneste

I Norge har mange skoler tradisjon for å la elever delta på gudstjeneste i skoletiden i forbindelse med høytider som blant annet jul og påske. Skolene er oppfordret til å legge til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjenester i forbindelse med høytider.

Skolegudstjeneste i Tjøme kirke torsdag 2. desember for 1.-7. trinn kl 10.00

I år blir det igjen felles skolegudstjeneste for elever på 1.-7. trinn kl 10.00. Skolegudstjenesten er planlagt i samarbeid mellom skolen (fadderklassene på 2. og 6. trinn) og menighetskontoret.

Vi ber foresatte som ikke ønsker at elevene deltar på skolegudstjenesten om å melde ifra om dette til kontaktlærer innen onsdag 24. november. Elever med fritak vil få et likeverdig alternativt tilbud for elever på 1.-4. trinn og 5.-7. trinn .

Skoler som tilbyr elevene å delta på en skolegudstjeneste, må også tilby et likeverdig alternativ for elever som ikke ønsker å delta på gudstjeneste.

Skolen skal gi informasjon til alle foreldre i god tid hvis skolen ønsker å tilby elevene å delta på skolegudstjeneste. Samtidig skal skolen gi informasjon om det alternative tilbudet til elevene som ikke ønsker å delta på gudstjeneste. Skolen kan informere i for eksempel foreldremøter, på skolens nettsider eller på ulike læringsplattformer.

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/saksbehandling/skolegudstjenester/