Skoleskyss mellomtrinnet, torsdager, hjem fra skolen.

Dette gjelder frem til og med Uke 40.

Etter høstferien vil skolebussene korrespondere bedre med skoleslutt på torsdager.

Rute

Reise til

Kl.

Holdeplass

 

02

Tønsberg - Hvasser

14.07

Lindhøy skole, Ormeletveien

Kjører til Hvasser

1664

Skolebuss (Hvasser)

14.20

Lindhøy skole, Ormeletveien

Kjører til Hvasser

02

Hvasser - Tønsberg

14.11

Lindhøy skole, Ormeletveien

kjører Østveien

Kjører til Tønsberg (Kråkere og Sundene)

022

Verdens Ende - Tønsberg

14.07

Lindhøy skole, Helgerødveien

Kjører Vestveien

022

Tønsberg – Verdens Ende

14.37

Lindhøy skole, Helgerødveien

Kjører Vestveien

1693

Skolebuss

14.45

Rundkjøring ved skolen

Kjører til Verdens Ende

1693

Skolebuss

14.45

Rundkjøring ved skolen

(kjører Dalsveien/Hulebak/Vestveien/Mågerø

Mågerø via Vestveien