Statusoppdatering fra skolen fredag 17.12.21

Hei, dere! Vi ønsker å holde dere godt oppdatert om endringer ifbm overgangen til gult nivå og formannskapets vedtak om hjemmeskole for elever på 5.-7. trinn.

Vi oppfordrer alle til å følge med på skolens hjemmeside og fb., det legges stadig ut aktuell informasjon fra både skolen og fra skoleadministrasjonen

Elever og ansatte smittet med covid-19 pr i dag:

· 6 elever og en lærer på 2. trinn

· 1 elev på 5. trinn

Hjemmeundervisning 5.-7. trinn:

· Det er hjemmeundervisning i tidsrommet 9-13

· Det er planlagt for at to pedagoger på hvert trinn følger opp hjemmeundervisning

· For noen elever på 5.-7. trinn er det organisert et skoletilbud

· Følg med på informasjon fra læreren på trinnet

Ordinær skole 1.-4. trinn:

· Det ser ut til å bli 85 av totalt 138 elever som møter til ordinær skoledag. Takk til dere alle for at dere svarte opp skole-sms angående dette!

· Det ser ut til at vi har god bemanning på hvert trinn disse dagene.

· Mange legger opp til uteskole/uteundervisning. Det vil være gode muligheter for inndeling i grupper/ ulik organisering

SFO:

· Elever som ikke kommer i skole kommer naturligvis heller ikke i SFO, det blir derfor færre elver der også

· SFO vil også være godt bemannet og legger opp til ulike «førjulsaktiviteter» og utelek

FAU:

· Husk at Caspar er tilgjengelig for råd og avklaringer- bare ta kontakt emd han. Vi samarbeider tett!

 

· Vi følger opp kommunedirektørens oppfordring til alle om å vaksinere seg

· Onsdag 22.12 legger vi ut en «julehilsen» med div. informasjon- følg med på denne!

 

Vi ønsker alle en god helg!

Hilsen Arnt, Marit og Bente