Til foresatte - informasjon om uke 3 og 4

Vi er godt i gang med vårsemesteret. Det var stor stas at vi hadde Kong Vinter på besøk forrige uke, og vi håper å se han igjen ganske snart!

Regjeringen anbefalte i går at barnehager og grunnskoler fortsetter på gult nivå i, men kommunene kan velge andre nivåer dersom smittesituasjonen tilsier det.

Det er i dag bestemt at Færder kommunen videre fører gult nivå i 1-2 uker. Dere vil holdes oppdatert om eventuelle endringer.

Elevene på 1.-7. trinn har kortere skoledag også neste uke. Dere vil få informasjon dersom ordningen videreføres.

FHI understreker at mange av våre barn og unge og en del voksne, vil få korona, men de fleste blir ikke særlig syke av Omikron. Målet er å holde antall alvorlig syke så lavt som mulig, selv om antallet smittede totalt vil øke. Målet er også å holde sykefraværet på et sånt nivå at vi klarer å holde barnehager og skoler åpne. Testing vil mer og mer overta for karantene. Øvrige nærkontakter skal ikke lengre gå i karantene, men teste seg på dag 3 og 5.

Vi har gode smittevernsrutiner i skolen og SFO, som personalet og elvene nå håndterer på en trygg og forutsigbar måte. Det er derfor svært godt å se at det er lite fravær på skolen pr nå som ikke er relatert til direkte karantene eller sykdom.

Statusrapport på koronalrelatert fravær fredag 14. januar:

Det er totalt 8 elever som er hjemme pga karantene (husstandsmedlemmer). Det er fem elever som er smittet med covid-19 (alle på 7. trinn). Det er 5 elever som er borte grunnet annet koronarelatert fravær.

Vi ønsker alle en god helg! 

Hilsen ansatte og ledelsen ved Lindhøy skole