Velkommen til foreldremøter på 1.-7. trinn høsten 2020

Trinn

Dato og klokkeslett

Bygg/rom

 1. trinn

Onsdag 9. september kl 18.00-20.00

Nordbygget (inngang mot Hallen)

 1. trinn

Tirsdag 29. september kl 18.00-20.00

Nordbygget (inngang mot Hallen)

 1. trinn

Tirsdag 8. september kl 17.30-18.30

Nordbygget (inngang mot Hallen)

 1. trinn

Mandag 7. september kl 18.00-19.30

Nordbygget (inngang mot Hallen)

 1. trinn

Onsdag 9. september kl 18.00-19.30

Klasserom 5. tr (inngang mot vest)

 1. trinn

Onsdag 23. september kl 18.30-20.00

Nordbygget (inngang mot Hallen)

 1. trinn

Onsdag 16. september kl 18.00-20.00

Nordbygget (inngang mot Hallen)

 

 

 • Skolen har følgende smittevern- og renholdsrutiner ifbm møtene:
 • Vi oppfordrer dere til å møte med bare en foresatt pr barn.
 • Foresatte bruker oppsatt inngang.
 • Det settes ut antibac ved inngangsdører.
 • Det er satt opp stoler med 2 m avstand.
 • Kaffe og litt twist er satt opp på bord ved inngangen. Fyll koppen din når du kommer.
 • Toalett merket «foreldremøte» benyttes.
 • Lokalene/flatene vasker før og etter møtene.
 • Personalet holder avstand til foresatte.

Vi ber dere om å følge med på informasjon fra trinnet angående møterom og sitteplasser.

Vi oppfordrer alle til å ta med egen kopp til kaffe/te.

Velkommen!