Velkommen til nytt skoleår

Vi håper alle har hatt en god sommerferie!

Vi gleder oss til å se dere alle- og spesielt til å ta imot skolestarterne våre på 1. trinn og flere nye elever på 2.-7. trinn.

Første skoledag:

1. trinn møter kl 09.30 – 12.00. i skolegård sør. Elever med foresatte/familie stiller seg opp ved merkepunktene som er lagt ut i skolegården -dette av hensyn til smittevern. Vi vil ha en tradisjonell velkomst, med unntak av at foresatte og familie ikke kan følge inn i klasserommene. Det kommer journalist fra Øyene som ønsker å lage en reportasje om første skoledag. Vennligst ta kontakt med inspektør Marit (mob. 90 91 41 83), hvis noen ikke ønsker at barnet skal bli tatt bilde av.

2. - 7. trinn møter kl 08.20 – 14.00 på basketbanen. Elevene går til oppmerkede områder for sitt trinn

Før sommeren ble vi godt kjent med den nye veilederen, som er basert på en trafikklysmodell.

Færder kommune er på gult trafikklys

Hovedpunkter fra gult trafikklys:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Hele klasser regnes som en kohort
  Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  Trinnvise kohorter på SFO
  Unngå trengsel og store samlinger
  Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vi vil alle fortsette å:

 • Holde avstand
 • Vaske hendene
 • Nyse og hoste i albue
 • Være hjemme hvis vi er syke

Prinsippet med skaleringen i rødt, gult eller grønt nivå, er at tiltakene skal stå i forhold til situasjonen i vår kommune eller vår region. Lokal helsemyndighet avgjør rødt, gult eller grønt nivå i en kommune eller region (ikke de som jobber i barnehage og skole). 

På udir kan dere lese skolens veileder om smittevern

I den situasjonen vi befinner oss er det fortsatt viktig å vektlegge stabilitet og forutsigbarhet for elevene, de ansatte og dere foresatte. På Lindhøy skole viderefører vi mange av de rutinene vi hadde før sommerferien, men vi har også gjort noen endringer. Her er de viktigste rutinene og rammene vi følger fra skolestart:

Skoledagen har fra mandag normal skolelengde med start- og slutt tid.

 • Elevene på 1. – 7.tr starter kl 08.20 hver dag.
 • Elevene på 1.-4. trinn slutter kl 14.00 mandag og fredag og kl 12.50 tirsdag, onsdag og torsdag.
 • Elevene på 5.-7. trinn slutter kl 14.00 mandag, torsdag og fredag og kl 12.50 tirsdag og onsdag.

Klikk for stort bilde 

 • Hver klasse er en kohort. To kohorter kan samarbeide, fortrinnsvis ute.
 • Elevene på trinnet kan leke sammen ute, på sitt tildelte uteområde
 • Elevene møter på trinnets uteområde hver morgen når de kommer til skolen

Vi viderefører våre rutiner med god håndhygiene:

 • Ved ankomst skole/inngang bygg
 • Før måltider/mathåndtering
 • Etter toalettbesøk
 • Ved synlig skitne hender (eksempelvis når man går inn etter utelek og hendene er synlig skitne)
 • Etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen)
 • Etter kontakt med dyr

Skolebussen går som normalt, skolen har fortsatt fokus på avstand til medelever ved  buss-oppstilling jmf retningslinjer fra fylkeskommunen (se info fra fylkeskomunnen)

 • Som hovedregel oppfordrer vi foresatte til å ikke følge sitt barn inn i skolegården. Vi har likevel forståelse for at noen barn har behov for å bli fulgt til skolen de første dagene. Vi ber foresatte som er i skolegården om å holde avstand
 • Foresatte som kommer til skolen på møter, skal registrere seg inn i en besøksprotokoll som ligger i skolens adm. Dette er et igangsatt sentralt tiltak for smittesporing. Data fra listen slettes etter tre uker
 • Leksehjelp: Vi avventer oppstart av leksehjelp inntil videre

Vi oppfordrer dere til å ta kontakt med inspektør Arnt Brede Opdahl (mobil 920 602 84) eller FAU-leder Caspar Rieber- Mohn (mobil 473 28 031), dersom dere ønsker mer informasjon.

Velkommen til et nytt skoleår- vi gleder oss til å treffe alle igjen!

Vennlig hilsen ledelsen og personalet ved Lindhøy skole ved rektor Bente Marthinsen og FAU- leder Caspar Rieber- Mohn