Videreføring av tiltak på Lindhøy skole i uke 15

Før påske vurderte skolen at det var nødvendig å igangsette tiltak for å sikre gode smittevernstiltak og forsvarlig drift, det var spesielt utfordrende å skaffe tilstrekkelig bemanning.

Situasjonen er fortsatt utfordrende for oss, og skolen viderefører igangsatte tiltak i uke 15, da med noen få justeringer:

  • Skoledagen avsluttes kl 12.50 hver dag for 1.-7. trinn
  • Redusert åpningstid i SFO til kl 08.00-15.30. Foresatte som har behov for SFO-tilbud utover redusert åpningstid tar kontakt med avdelingsleder Marit G (mobil 90914183)
  • 5.-7. trinn har to uteskoledager/skoledager og tre skoledager hjemme
  • På 5.-7. trinn sikrer skolen oppfølging av spesialt sårbare elever og elever som har behov for et skoletilbud
  • Vi har delt kohortene på 6. og 7. trinn i mindre grupper i uke 15

Det er svært viktig at barn med symptomer ikke sendes til skolen, vi ber dere om å være ekstra påpasselige nå! Elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider.

Videreføringen av tiltakene er drøftet med FAU-leder Caspar. 

Hilsen rektor Bente MarthinsenKlikk for stort bilde