Viktig informasjon- innføring av nye tiltak på Lindhøy skole uke 12 og 14

Klikk for stort bilde Hei, alle foresatte

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst, har i dag sendt ut informasjonsbrev til alle foresatte i barnehage og skole. Brevet ligger på kommunen- og skolens hjemmeside. Vi oppfordrer alle til å lese dette!

I brevet blir blant annet skolens utfordringer med å skaffe tilstrekkelig bemanning til forsvarlig drift omtalt. Lindhøy skole er nå i en situasjon hvor dette er veldig utfordrende. Skolen har løpende vurdert situasjonen rundt bemanning og opprettholdelse av smittevern siden overgangen til rødt lys i uke 9. FAU ved leder Caspar har deltatt i vurderingene, i tillegg til skolens ansatte og tillitsvalgte. Skoleledelsen sentralt har i hele perioden gitt oss god støtte og veiledning.

Lindhøy har valgt å videreføre klasser på trinn som kohorter, ikke redusere kohortstørrelse. Skolene har lokalt handlingsrom, blant annet ifht skolens forutsetninger (jmf Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn).

Vi ser nå at det er nødvendig å styrke tiltakene en periode, uke 12 og 14, for å:

 • Sikre tilstrekkelig bemanning på 1.-4. trinn for å gjennomføre en skoledag med tett oppfølging både faglig og sosialt. Vi skal og vil prioritere at de yngste elevene får opprettholdt sitt skoletilbud på skolen
 • Sikre at kohortene ikke blandes, slik at både eventuell ventekarantene/ karantene unngås for et helt trinn
 • Sikre oppfølging av spesielt sårbare elever

 

 1. Tiltak på 5.-7. trinn i uke 12 og 14
 • I uke 12: Hjemmeskole fire dager og en uteskoledag (kl 09.00-13.00)
 • I uke 14: Hjemmeskole tre dager og en uteskoledag (kl 09.00-13.00)
 • Hjemmeskole gjennomføres av kontaktlærerne på trinnet. Andre voksne på trinnet blir overført til et annet fast trinn (på 1.-4. trinn) slik at vi får til reell styrking av voksentetthet og smittevern
 • Vi vil ha et skoletilbud til elever på 5.-7. trinn som har behov for det. Disse elevene vil få oppfølging av kjente voksne. Kontaktlærerne avtaler skoletilbudet direkte med foresatte
 • I løpet av fredag ettermiddag vil hvert trinn sende ut informasjon om uka som kommer

 

 1. Tiltak på SFO i uke 12 og 14
 • Åpningstiden reduseres til kl 08.00-15.30
 • Foresatte som har behov for SFO-tilbud utover redusert åpningstid tar kontakt med avdelingsleder Marit G (mobil 90914183)

 

(Vi har pr i dag åtte kohorter i SFO, dette er svært ressurskrevende. Samtidig ser vi at antall barn som kommer i SFO er redusert, og mange kommer senere om morgenen og går tidligere hjem. Dette tror vi har en sammenheng med barnehagens reduserte åpningstid).

 1. Tiltak for elever på 1.-4. trinn
 • Skoledagen avsluttes kl 12.50 mandag til fredag

Vi vil igjen takke dere foresatte for god dialog og samarbeidet, både ifht trinnet og oss i ledelsen.

Vi vil igjen takke de ansatte i skole og SFO for den fantastiske innsatsen de gjør hver dag for å ivareta elevene våre.

Hold ut- det blir bra igjen!

Lindhøy, 18. mars 2021

Hilsen fra Caspar FAU-leder og Bente M. rektor