Åpning av klatreparken på Oserød skole

Fra venstre: Anniken B. Gunleiksrud (leder av FAU ved Oserød skole), Kari Skaalvik (rektor på Oserød skole), Celina Juhl Myhre og Georg Strømstad-Brun (elever på Oserød skole), Hilde Schjerven (virksomhetsdirektør for oppvekst), Jon Sanness Andersen (ordfører) og Jan Helge Fosse (Høyre).

– Endelig! Denne parken har vi ventet lenge på, sier leder av FAU ved Oserød skole, Anniken B. Gunleiksrud. FAU startet arbeidet med å få etablert en klatrepark på Oserød skole for tre år siden. I dag ble klatreparken høytidelig åpnet med snorklipping av elevrådet og taler fra ordfører Jon Sanness Andersen, virksomhetsdirektør for oppvekst Hilde Schjerven, rektor Kari Skaalvik og elevrådet.

I sin tale takket ordføreren alle som har bidratt til å etablere parken, og spesielt FAU som har bidratt til å finansiere klatreparken gjennom gave fra Sparebankstiftelsen DNB, spillemidler og egen lomme.

Dere har en veldig fin skole fra før, og så får dere denne flotte klatreparken i tillegg, sa ordføreren til alle ved skolen før han selv fikk prøve parkens zip-line til stor jubel fra elevene.

– Etableringen av denne klatreparken er et glimrende eksempel på hva vi får til i Færder når foreldre og skolen med flere i kommunen samarbeider om ulike prosjekter, sier virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven. Hun er opptatt av at barn og unge i Færder skal ha fine steder å være fysisk aktive på ut i fra sine forutsetninger og sitt nivå, og denne klatreparken er et godt eksempel på dette. – Flere slike parker!, avslutter Hilde.

– Vi er stolte av at klatreparken endelig er ferdig og tror at den blir veldig populær blant elevene på skolen. Vi tror også at den vil bli brukt mye etter skoletid og blir et fint tilbud til alle som bor i nærmiljøet rundt skolen, sa leder av FAU ved Oserød skole, Anniken B. Gunleiksrud.

Elevene prøver den nye klartreparken ved Oserød skole. Foto. - Klikk for stort bildeElevene prøver den nye klartreparken ved Oserød skole.