Elevundersøkelsen høst 2020: Informasjon til elever og foresatte

Elevundersøkelsen på Oserød skole vil bli gjennomført i løpet av november.

Elevene på  5. - 7.trinn deltar.

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring.

Les Informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen, fra Udir.