Foreldreveiledningstilbud

Foreldreveiledning er tilbud hos Familiens hus i Færder kommune som skal fremme trivsel og samarbeid i familier med barn i alder 0-12 år.

Mer informasjon om Foreldreveiledningstilbudet finner du her

Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Færder kommunes foreldreveiledningstilbud skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene på en bedre måte.

Foreldreveiledning - Klikk for stort bilde 

Felles for foreldreveiledningstilbudene er at du som forelder og barnet ditt skal få hjelp til å kjenne trygghet, og på den måten stå sterkere rustet til å møte utfordringer i hverdagen som for eksempel:

  • Når barn er engstelige og redde
  • Når barn ikke klarer å organisere seg
  • Når barn krangler og blir sinte
  • Når foreldre føler at de ikke strekker til
     

Høres dette kjent ut?

Alle barn oppfører seg eller viser sterke følelser fra tid til annen. Av og til ender det med at vi handler spontant med frustrasjon, sinne eller oppgitthet. Det er først når denne væremåten blir et mønster som gjentar seg over tid at foreldre kan trenge noen å rådføre seg med. Vi tilbyr målrettet veiledning hvor vi trener på alternative måter å møte barnet på.