Helt grønn skolevei!

Bli med! Aktiv, trygg og grønn skolevei.
Kampanje for miljøvennlig skolevei ved Færders barneskoler.
Kampanjeperiode: 25.april - 3.juni.

Helt Grønn Skolevei - Klikk for stort bilde 

Se plakaten her! (PDF, 2 MB)

Helt grønn skolevei! Hva?

Helt grønn skolevei! er en kampanje for at barna på barneskolene i Færder i størst mulig grad skal komme seg til og fra skolen på en miljøvennlig måte. Barna skal oppmuntres og premieres for å oppnå dette.

Helt grønn skolevei! Hvorfor?

Dersom barna går eller sykler til skolen istedenfor å bli kjørt, kan det bli færre biler på skoleveien.
Barna får i tillegg mosjon og frisk luft, og forurensende utslipp fra bilene reduseres.

Helt grønn skolevei! Hvem?

Sandefjord kommune sammen med Tønsberg og Færder kommuner planlegger og står for gjennomføring
av kampanjen i samarbeid med barneskolene. Kampanjen er et gratis tilbud til barneskolene, som selv velger
hvor mange og hvilke skoletrinn som skal delta. Kampanjeperioden i år er fra 25. april til 3. juni 2022.

Helt grønn skolevei! Hvordan?

Hver dag barna går, sykler eller tar bussen til skolen registreres dette på et skjema i klassen eller
enheten. Ved slutten av hver uke oppsummeres antall registrerte miljøvennlige skoleveiturer. I løpet
av kampanjen trekkes det ukesvinnere. Vinnerne som får høyest andel grønne dager får fine premier.
Mer informasjon kommer nærmere kampanjen.