Skoleruta i Færderskolene

Skoleruta i Færderskolene gir deg oversikt over alle ferie, planleggingsdager og fridager i løpet av skoleåret.