Kontaktinfo

Telefon:

SFO-Barneskjær: 40 82 19 42

SFO-Stampa: 40 90 56 38

SFO-ansvar- Tom Olav Andreassen: 41 33 83 13

SMS til skolen:

Send [trinn] [tekst] til 59 44 42 02 (anbefales lagret som "Oserød SkoleSMS").

Eksempel: "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise"

Meldingen blir så sendt videre til alle lærerne på 4. trinn.
 

SMS til SFO:
Send [SFO+trinn] [tekst] til 59 44 42 02 (anbefales lagret som "Oserød SkoleSMS").
Eksempel for 4.trinn: "SFO4 Per blir med Anja hjem i dag."