Vi forbereder oss til utviklingssamtalene som begynner i uke 44. Disse skal helst foregå på Teams, vi ber de som har ønske om å ha samtalen på skolen si fra.

7tr UKE 43 (PDF, 209 kB)

Denne uka trenger du ikke gymtøy - men husk uteklær på torsdag.

7tr UKE 40 (PDF, 220 kB)

referatet fra foreldremøtet ligger på Nytt fra 7. trinn.

merk at vi skal ha uteskole halve dagen mandag. Husk riktig klær!

7tr UKE 38 (PDF, 198 kB)

Her er ukeplanen for uke 34. Den vil legges ut her før helgen hver uke, så sant det er mulig.

Skjema for leksehjelp kommer på skolens hjemmeside i løpet av uke 34, leksetid iverksettes først i uke 35.

UKE 34 2020 (DOCX, 205 kB)