Hei alle 😊

Det begynner å bli mørkt på morgenene og ettermiddagene, og FAU oppfordrer alle barna til å bruke refleks hver dag. 

Mandag 9/11 kjører vi derfor i gang med REFLEKS-KAMPANJE som vi pleier. Kampanjen går helt enkelt ut på at elevene har på seg refleks når de kommer til skolen og når de drar hjem. 

Kampanjen varer til fredag 26/2. Kanskje blir det en liten premie på elevene før de går inn i vinterferien? 😉

Hilsen FAU representantene»

Vi forbereder oss til utviklingssamtalene som begynner i uke 44. Disse skal helst foregå på Teams, vi ber de som har ønske om å ha samtalen på skolen si fra.

7tr UKE 43 (PDF, 209 kB)

Denne uka trenger du ikke gymtøy - men husk uteklær på torsdag.

7tr UKE 40 (PDF, 220 kB)

referatet fra foreldremøtet ligger på Nytt fra 7. trinn.