Uke 40 - med verdensdagen for psykisk helse #spør mer

Denne uka trenger du ikke gymtøy - men husk uteklær på torsdag.

7tr UKE 40 (PDF, 220 kB)

referatet fra foreldremøtet ligger på Nytt fra 7. trinn.