Uke 43 Obs–obs: Forandringer på timeplanen: A og B bytter gymdag, noen av de andre fagene bytter også litt plass.

Vi forbereder oss til utviklingssamtalene som begynner i uke 44. Disse skal helst foregå på Teams, vi ber de som har ønske om å ha samtalen på skolen si fra.

7tr UKE 43 (PDF, 209 kB)