Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet for Færder kommune. Den skal peke ut den langsiktige utviklingen og angår derfor alle som bor, jobber og lever i Færder kommune.

FNs bærekraftsmål er fremstilt ved bruk av symboler og tekst. - Klikk for stort bildeFNs bærekraftsmål

 

Kommuneplanutvalget