Kontrollutvalget

VETAKS – Vestfold, Telemark og Agder Kontrollutvalgssekretariat IKS, er et interkommunalt selskap etter IKS-loven. Våre eiere er 33 kommuner og 2 fylkeskommuner i Vestfold, Telemark og Agder.

Formålet med selskapet er å utøve sekretariatsfunksjon for deltakernes kontrollutvalg, slik det fremgår av kommuneloven og forskrifter om kontrollutvalg. Selskapet kan også utføre oppdrag for andre kommuner og fylkeskommuner. Kommuneloven § 23-7 beskriver nærmere sekretariatets arbeidsoppgaver og rolle.

Kontrollutvalget i Færder (vetaks.no)

Kontrollutvalget (færder.kommune.no)