Lydopptak fra møtene i hovedutvalgene 01.04.2020

På denne siden kan du spille av lyden fra møtene i hovedutvalgene som ble gjennomført på en digitalplattform onsdag 01.04.2020.

Møte i hovedutvalg for kommunalteknikk 01.04.2020

Møte i hovedutvalg for helse 01.04.2020

Møte i hovedutvalg for oppvekst 01.04.2020


Saksdokumenter er tilgjengelig her (trykk på datoen for møtet)