Politikk, samfunn og organisasjon

Kommuneplanens handlingsdel, økonomiplan og budsjett 2023-2026 behandles av kommunestyret den 14. desember 2022.