Temaplaner

Oversikt over kommunens temaplaner.

Alkohol

Alkohol
Navn Periode Vedtatt
Rusmiddelpolitisk handlingsplan (PDF, 2 MB) 2020–2024 11.11.2020

Helse

Klima og energi

Klima og energi
Navn Periode Vedtatt
Klima- og energiplan for Færder kommune (PDF, 4 MB) 2020–2024 17.06.2020
Handlingsplan for 2021–2025 (PDF, 4 MB) 2021–2025

Integrering

Integrering
Navn Periode Vedtatt
Integreringsplan (PDF, 24 MB) 2019–2022 20.03.2019

Kultur

Kultur
Navn Periode Vedtatt
Kulturminneplan (PDF, 21 MB) 11.11.2020

Oppvekst

Teknikk og miljø

Teknikk og miljø
Navn Periode Vedtatt
Trafikksikkerhetsplan (PDF, 4 MB) 2020–2023 11.12.2019

Andre planer

Andre planer
Navn Periode Vedtatt
Veteranplan (PDF, 792 kB) 2019–2023 19.06.2019