Tilfluktsrom

Nedenfor finner du adressen til de offentlige tilfluktsrommene i Færder kommune.

Offentlige og private tilfluktsrom

Det er 57 tilfluktsrom i Færder med tilsammen 6871 plasser. 5464 er private plasser, og 1407 offentlige plasser. 

Når brukes tilfluktsrom?

Tilfluktsrom vil bare bli tatt i bruk hvis det oppstår helt spesielle, alvorlige hendelser, for eksempel krig. Når det blir behov for å evakuere til tilfluktsrom, vil befolkningen bli varslet.

Mange typer katastrofer og alvorlige hendelser krever beredskap, men sjelden egne tilfluktsrom. Du er godt beskyttet i ditt eget hjem hvis du har forberedt deg.

Les mer om egenberedskap i hjemmet.

Offentlige tilfluktsrom
Adresse Sted Antall plasser
Skallestadveien 38 Hårkollhallen - Skallestad/Hårkollen 425
Tinghaugveien 14 Nøtterøy kulturhus - Borgheim 42
Tinghaugveien 14 Nøtterøy kulturhus - Borgheim 225
Harpunveien 3 Optura A/S (off.) - Ramdal 415
Lerkeveien 12 B Vestskogen skole - Vestskogen 300
Sum 1407

Oversikten er ajour pr. mars 2022.