Registrering av asylsøkere

Personer som oppholder seg i Færder kommune og som ønsker å søke om asyl må til Nasjonalt ankomstsenter i Råde for å registrere seg.

Politiet har ansvar for å registrere alle som søker asyl i Norge.

Hvorfor registrere seg som asylsøker?

Ukrainere som har biometrisk pass kan oppholde seg på turistvisum i Norge i 90 dager, men må registrere seg hvis de ønsker å få oppholdstillatelse (midlertidig kollektiv beskyttelse) i Norge

Det vil utløse rettigheter som for eksempel et sted å bo, arbeidstillatelse, helsehjelp og bolig.

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som behandler søknadene om asyl, som for denne gruppen vil gi tillatelse om midlertidig kollektiv beskyttelse. Du kan lese mer om dette på UDI sine sider.

Kontaktinformasjon Nasjonalt ankomstsenter i Råde

Åpningstider:

  • Mandag–fredag: 08.00–15.00
  • Lørdag–søndag: 11.00–15.00