Slik kan du hjelpe

Mange ønsker å bidra med bolig, klær, utstyr eller penger for å hjelpe flyktninger fra Ukraina.

Bolig

Færder kommune vil etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bosette flyktninger som kommer til Norge. I denne forbindelse vil kommunen gjerne skaffe oversikt over bosteder som ved behov kan stilles til disposisjon. En representant fra kommune vil ta nærmere kontakt med deg når dette blir aktuelt.

Skjema for registrering av bolig til Ukrainske flyktninger:

Registrer bolig her

Klær/sko/barnevogner/aktivitetsutstyr

Færder frivilligsentral har fått inn masse flotte klær, sko, barnevogner og aktivitetsutstyr til flyktningene. Frivilligsentralen har nå stoppet mottaket inntil videre, og gir beskjed om det blir behov for mer. Takk til alle som har bidratt!

Færder kommune tar imot barn og unge som kommer alene til Norge som flyktninger, kan du bidra?

For spørsmål, ta kontakt med barneverntjenesten ved Ellen Jørgensen Bakke på telefon 905 89 694 eller Ellen Mossige Martinsen på telefon 409 14 457

Ønsker du å melde deg som frivillig?

Ta kontakt med rådgiver for frivillighet, Helena Bisgaard:

Økonomisk støtte

Dersom du ønsker å bidra er det generelt anbefalt å gjøre det via etablerte, godkjente organisasjoner. En oversikt finner du på www.innsamlingskontrollen.no

Bidrag til Røde Kors

Tjøme og Hvasser Røde Kors har sammen med Nøtterøy Røde Kors ansvaret for frivilligheten på mottaket på Ramdal. Ønsker du å bidra økonomisk? Da kan du Vippse til Tjøme og Hvasser Røde Kors på Vippsnummer 28796.