Til deg som vil finne bolig selv

Du kan lete etter bolig selv hvis du:

 • Bor hos private og har registrert deg som asylsøker med søknad om opphold på kollektivt grunnlag, og søker om midlertidig alternativ mottaksplass (AMOT)
 • har oppholdstillatelse
 • venter på bosetting
 • ikke har fått bosettingskommune fra IMDi

Informasjon om det å finne bolig selv

 • Du må selv skaffe boligen.
 • Færder Flyktning- og integreringsteam (FINT) kan ikke hjelpe med å lete etter bolig, gå på visning eller ringe utleier før dere er enige om at du kan få leie boligen.
 • Kommunen tilbyr kommunal garanti for depositum (garanti er vanligvis for 3 måneders husleie). Kommunal garanti er et dokument som garanterer for depositumsbeløpet.
 • Boligen og husleien må godkjennes av Færder kommune/ FINT før kontrakt inngås.
 • Ved godkjenning sjekker FINT med IMDi om du er bosettingsklar, det vil si om du har gyldig oppholdstillatelse og at du ikke har fått tilbud om bosetting i en annen kommune.
 • Kommunen kan ikke godkjenne kontrakter som har varighet på under 1 år.
 • Retningslinjer husleie (disse endres i tråd med leiemarkedet og er veiledende retningslinjer):
  • Kr 6000 for unge/ 7000,- + strøm for en person/ ektepar. Husleie på kr 8000,- kan godkjennes hvis prisen inkluderer strøm, internett og TV (det er NAVs satser som styrer disse prisene).
  • Kr 5.500,- + strøm pr person i bofellesskap (hvis to eller flere deler leilighet).
  • Hovedregel er at man må ha hvert sitt soverom og hver sin kontrakt hvis man deler leilighet med noen.

Når du har funnet bolig

 • Ta med en utfylt, usignert kontrakt til Flyktning- og integreringsteamet i Nav Færder, som sjekker boligen og med IMDi om du er klar for bosetting og at du ikke har fått tildelt en annen kommune av IMDi.
 • Boligen du finner selv er det eneste boligtilbudet Færder kommune gir. Hvis du senere ønsker å flytte fra boligen må du selv finne annen bolig. Dette gjelder alle som bosettes i Færder. Det kan være stor variasjon i størrelse og standard på de kommunale, og de private boligene, men alle boligene skal være innenfor en godkjent standard og være godkjent for utleie.
 • Det er huseier som bestemmer om boligen leies ut møblert eller umøblert/delvis møblert. Stønad til møbler/utstyr kan søkes innvilges eventuelt etter en rimelig standard.

Ikke skriv under på kontrakten før den er godkjent. Du må heller ikke betale noe til huseier, da du risikerer du å tape pengene.