Skatt og næring

Kemnerfunksjonen statliggjøres fra 1. november

Kemnerfunksjonen statliggjøres fra 1. november
Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for kemneroppgavene som kommunen har i dag. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger kemner i Færder kommune. Alle spørsmål om skatt skal derfor til Skatteetaten.
Les mer her