Skatt og næring

Kemnerfunksjonen statliggjøres fra 1. november

Skatteetaten har overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere
Fra 1. november 2020 overtok Skatteetaten ansvaret for kemneroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Alle spørsmål om skatt skal derfor til Skatteetaten. 
Les mer her