Næring

Strategisk næringsplan - ute på høring

Strategisk næringsplan for Færder kommune er nå ute på høring. Vil gjerne ha dine tilbakemeldinger på innholdet i planutkastet. Høringsfristen er fredag 22. oktober. Les mer her.