Næring

Arbeidsgiver bør legge til rette for smitteverntiltak på arbeidsplassen

Arbeidsgiver bør legge til rette for smitteverntiltak
Arbeidsgiver bør legge til rette for smitteverntiltak på arbeidsplassen slik at smittevernfaglig forsvarlig drift blir overholdt. Les om hvordan dette bør gjøres her.
Les om kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Søknadsfrist: 29. april.