Næring

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – ny søknadsrunde

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter – ny søknadsrunde
Færder kommune er nå tildelt ytterligere ca. 1,04 millioner kroner til fordeling til virksomheter i Færder som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Les mer her.