Salgs- og skjenkebevilling

Salgs- og skjenkebevilling gis av kommunen. Det er formannskapet som behandler og gir bevilling etter alkoholloven og Færder kommunes rusmiddelpolitiske handlingsplan (PDF, 2 MB).

Ambulerende bevilling og bevilling for en enkelt anledning gis av kommunedirektøren.

Søknadsskjemaer

Her finner du skjemaer for å søke om serveringsbevilling, skjenkebevilling og salgsbevilling. For å søke må du logge deg inn via ID-porten.

Skjema for å rapportere omsetning av alkoholholdig drikke

Rapporteringsfristen er 15. mars hvert år.

Melding om avvikling av virksomhet

Alle søknader blir behandlet fortløpende. Det blir innhentet uttalelse fra politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene før behandling.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan

Alkohollovens  formål er å begrense samfunnsmessige og individuelle skader av alkoholbruk. Kommunene skal regulere tilgjengeligheten til alkohol og sikre tiltak rettet inn mot spesielle målgrupper. Tilbudet til de tyngst rammede skal styrkes. Forebygging er sentralt i nasjonal og lokale tiltak.

Folkehelseloven legger til grunn at kommunen skal fremme befolkningens helse og vurdere konsekvensene av egen virksomhet. Altså må helsemessige konsekvenser av kommunal alkohol- og ruspolitikk vektes opp mot økonomiske forhold.