Stortingsvalget 2021

Valgdagen til stortingsvalget i 2021 var 13. september.