• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Søknadsfrist

Det må søkes på nytt for hvert barnehage og skoleår. Søknadsfrist for neste barnehage/skoleår er 1. juni.
Søknader sendt inn etter 1.juni blir behandlet innen fire uker og vedtaket blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er motatt.

Redusert foreldrebetaling i barnehage

Inntekstgrensen er fra 01.01.2021, 592 167 kroner.

Gratis kjernetid i barnehage

2, 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart har rett til 20 timer gratis barnehage per uke.
Inntektsgrensen er fra og med 01.08.20, 566 100 kroner.
Inntektsgrensen er fra og med 01.08.21, 583 650 kroner.

 Redusert foreldrebetaling  SFO 1.-4.trinn

Inntekstgrensen er fra 01.01.2021, 616 183 kroner.
Ordningen gjelder for barn i 100 % plass (5/dager uke). Dersom barnet endrer plass i løpet av tidsrommet vedtaket er innvilget, vil redusert foreldrebetaling avsluttes.

NB! Ordningen gjelder ikke for barn i private skolefridtidsordninger.

Krav til søknaden

Siste skattemelding skal vedlegges søknaden som dokumentasjon.
Du kan klage på vedtak om redusert foreldrebetaling etter forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker, jf. fvl. § 29.Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader