• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester

Innsending av skjema
Etter at skjemaet er fylt ut digitalt, må skjemaet skrives ut og sendes til Færder kommune per post.

Færder kommune
Tjenestekontoret
Postboks 250
3163 Nøtterøy

Kontakt/spørsmål?
Tjenestekontoret i Færder kommune
telefon: 951 93 480 (telefontid mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00.)

Veiledning
Det anbefales å lese veilederen før skjemaet fylles ut. Les veilederen her.

Informasjon
Færder kommune har etter loven ansvar for å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester som:

 • helsetjenester i hjemmet, eksempelvis hjemmesykepleie
 • personlig assistanse, herunder hjemmehjelp/praktisk bistand og opplæring og støttekontakt
 • plass i institusjon, herunder sykehjem
 • brukerstyrt personlig assistanse
 • omsorgsstønad
 • avlastning
 • rehabiliteringstiltak
 • psykisk helsehjelp
 • ruskonsulent
 • boveiledning
 • individuell plan

Færder kommune kan også tilby:

 • dag-/aktivitetstilbud
 • trygghetsalarm
 • matombringertjeneste
 • velferdsteknologi som kan bidra til økt selvhjelpenhet

Kommunen vil vurdere dine hjelpebehov og avgjøre om du har rett til å få helse- og omsorgstjenester, hvilke tjenester, og omfanget av disse.

Når søknaden er mottatt, blir du kontaktet for å avtale eventuelt hjemmebesøk og for utfyllende opplysninger. Du vil få nærmere informasjon om saksgang og innhenting av opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

Hvis søknad ikke kan behandles innen 4 uker, vil du få et foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet.

Du kan klage på kommunens vedtak.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader