SkoleSMS

SMS til skolen:

Send [trinn] [tekst] til 59 44 42 00 (anbefales lagret som “Teie skoleSMS”).

Eksempel: "4 Per er syk i dag. Hilsen Lise."

Meldingen blir så videresendt alle lærerne på 4.trinn.