Alle elevene på 2. trinn er invitert til læringsfesten

Elevene fikk i oppdrag å hjelpe Dr.Proktor med å finne opp nye ting – lage oppfinnelser. Oppfinnelsene måtte kunne brukes for å løse et problem. De skulle lage skisse/tegning og skrive en forklaring på hvordan oppfinnelsen så ut og hvilket problem den løser/hvordan den virket. Vi startet med en idèmyldring i hvert klasserom.
I forkant hadde alle klassene lest boken «Dr.Proktors prompepulver» og sett filmen.

Åpne oppgaver uten fasitsvar inviterer alle elever til å delta og å bidra i sin egen og andres læring.
Åpne oppgaver kan fremme elevers kreativitet.
Kreativitet er avgjørende for å løse problemer og utfordringer - her og nå og i fremtiden.
Mange av fremtidens utfordringer kan vi løse gjennom kreativitet, nytenking og nyskaping #innovasjon
Leken er innovasjonens mor!

Elevene på 2.trinn på Teie skole er heldige som har pedagoger som har en meget god forståelse av læring og de nye læreplanene som trådte i kraft i august 2020. I overordnet del av den nye læreplanverket står det:
Elevene skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal få utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang.  

En av intensjonene med Fagfornyelsen og de nye læreplanene er at læring gjennom lek skal ha en tydelig plass i elevers læring.

Når man ser sammenhenger mellom mange ting som skal læres og i tillegg lar elevene medvirke i egen og andres læring, så kan læringsutbytte blir formidabelt. F. eks. at man i leken kobler på viktige ferdigheter som skriving, samarbeid, gjennomføringsevne og fremstillingsevne mm. Kjerneelementer og læringsmål fra flere fag kobles sammen i læringsarbeidet. Dette læringsarbeidet på 2.trinn er et forbilledlig eksempel på dette!
Forskning tyder på at denne måten å gjennomføre læringsarbeid på er helsefremmende og kan være godt for elevens psykiske helse.

I pedagogenes prosjektbeskrivelse av læringsarbeidet står det:

Det hele startet med at elevene kom en morgen til en stor lyspære på klasseromdøren.  
Elevene ble straks nysgjerrige på hva som skulle skje videre. De fant fort ut at dette handlet om oppfinnelser, og hadde teamsmøte med Doktor Proktor som gav dem oppdrag. I forkant hadde vi både lest og sett filmen til “Doktor Proktors prompepulver”. Leseleksen handlet de første ukene om oppfinnelser. Elevene lærte om hva en oppfinnelse er og hvilke oppfinnelser som finnes. Etter hvert fikk elevene tanker rundt hva oppfinnelser er og videre jobbet vi med å lage egne oppfinnelser fra ide til produkt.

Gjennom prosessen fra ide til produkt var det lagt vekt på elevmedbestemmelse, utprøving, utforskning, nysgjerrighet, kreativitet, samarbeid og lek. Det var elevene som var ekspertene og vi lærerne fikk mer en veiledende rolle. Mye av arbeidet ble som en lek for elevene.  Elevene måtte komme med ide og skisse underveis, samt at de måtte skrive en søknad til Teie patentkontoret som måtte godkjennes (underskrevet og stemplet) før de fikk gå i gang med å lage oppfinnelsen sin.

I prosessen har elevene vært innom mange temaer som kan kobles til matematikk (lengdemål og beregning), norsk (skriving og formidling av ideer og søknader), samfunnsfag (hva trenger verden- etterspørsel), naturfag og kunst og håndverk (skisse, tegning, produsere, valg av materialer osv).

De har laget plakater til utstillingen, som inneholder tegninger/skisser og skriftlige forklaringer både om hvorda oppfinnelser fungerer og hvordan den ser ut. Temaet ble avsluttet med fremføring av egen oppfinnelse i klasserommet for de andre elevene og denne utstillingen.

En av verdens største og mest innovative skoprodusenter skriver bl.a. dette om sin nyeste løpesko som ble lansert i  april i år: Er du ute etter en sko med mer spenst og demping er dette modellen du bør prøve. PROFLY mellomsåle med nytt skum i topplaget, gir mer energi i retur. Skoen har blitt fastere i forfot og mykere i hæl og samtidig fått et gummiert EVA-skum i yttersåle. Alt dette gir skolen en følelse av myk, men samtidig spenstig såle som har masse liv i seg.

Akkurat dette innovative grepet ser vi igjen i noen av oppfinnelsen som elevene på 2.trinn har laget og presentert.