Arbeidsdokument for trygg sosial gjenåpning av Teie skole

 Skolen har vært stengt over en lengre periode, og hverdagen har sett annerledes ut for oss alle. De aller fleste gleder seg til å komme tilbake til det som er en mer kjent hverdag, men ikke alle, noen synes faktisk det å ha hjemmeskole er tryggere enn en vanlig skolehverdag. Det er oss voksnes ansvar å gi elevene en trygg sosial gjenåpning av skolen.

Vi er nå inne i siste innspurt for å gi alle elevene en trygg, god og forutsigbar oppstart, og ser på det som vår viktigste oppgave, sammen med smittevern. 
Vi har merket opp soner i skolegården, fjernet pulter i klasserom, laget plan for ute og inne-tid, gitt hver kohort egne innganger, toaletter og garderober.
 
Vedlagt ligger et arbeidsdokument som lærere vil ta med seg i oppstarten, som en påminnelse om hva som er viktig å tenke på i starten. 

 

 

 

 

 

Vi gleder oss til å se 1. - 4. klasse elevene igjen på mandag.