BARNEHAGER OG SKOLER MØTER DET NYE ÅRET PÅ GULT SMITTEVERNNIVÅ OG OPPFORDRER TIL SELVTESTING

Her finner du informasjon om: *anbefaling om selvtesting av alle elever og ansatte etter juleferien. *Oppstart av 2022 på gult nivå. *Unntak fra smittekarantene for ansatte i skole og barnehage. 

Selvtest før skolestart

Helsemyndighetene anbefaler test av elever i skolen og av ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med oppstart etter juleferien. Det gjør at man lettere kan oppdage smitte hos barn og ansatte og unngå at disse bringer smitte med seg inn i barnehager og skoler. 

Færder kommune ber derfor om at alle skoleelever tar en selvtest tidligst 24 timer før de kommer tilbake på SFO 3. januar eller skolen 4. januar.

På Teie skole kan selvtester hentes søndag 2. januar mellom kl.1600 – 1800 og mandag 3. januar mellom kl.0715 – 1645. En eske med selvtester står på scene i aulaen rett innenfor hovedinngangen.   

Ansatte i barnehager og skoler oppfordres også til å teste seg før de kommer tilbake på jobb.

Barn og ansatte som har gjennomgått Covid-19 de siste 3 måneder skal ikke testes. 

Regjeringen anbefaler ikke at barnehagebarn tester seg inn igjen i barnehagen på samme måte som skoleelever tester seg inn igjen i skolen eller på skolefritidsordningen.

Påminnelse om hva gult smittevernnivå vil si

Gult nivå vil si:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Det gjennomføres kontaktreduserende tiltak der avdelingen eller gruppa utgjør kohorter som kun samarbeider med en annen kohort utendørs.

Informasjon om unntak fra smittekarantene i arbeidstiden for ansatte i barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet at ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden fra 1.januar 2022. Grunnen til dette er at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. I praksis betyr unntaket at ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. De ansatte har karanteneplikt på fritiden. Dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet skal de i full karantene. Tredje vaksinedose gir unntak fra smittekarantene både på jobb og fritid en uke etter at dosen er tatt.

Lenker til Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratets nyheter om barnehage- og skolestart 2022;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/?term=&h=1

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/

 

Færder kommune, 01.januar 2022

Vennlig hilsen

Jan Kristian Johansen

Virksomhetsleder og rektor

Teie skole