Deltakelse i Ungdata pluss for 5.–7. trinn

Kjære foresatt!

Denne våren skal skolen vår være med på Ungdata pluss. Det er en ny spørreundersøkelse som skal følge barn i Vestfold og Telemark fra skolealder til de blir voksne. Alle elever på 5.7. trinn inviteres nå til å delta.

Formålet med Ungdata pluss er å få ny kunnskap om hvordan barn og unge i Vestfold og Telemark har det, hva de gjør i fritiden sin, og hvordan de opplever ulike sider ved nærmiljøet sitt. Elevene vil bli invitert til å svare på en spørreundersøkelse som blir gjennomført i skoletiden i perioden maijuni 2023. Undersøkelsen er frivillig, og som foresatt må du melde ditt barn på via et påmeldingsskjema som du får til din private e-post eller telefonnummer.

Utvidet svarfrist til 4. mai 2023.

Ansvarlige for undersøkelsen er Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet –storbyuniversitet, Universitetet i Sørøst-Norge (USN), KORUS Sør og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Vedlagt finner du et brev med beskrivelse av prosjektet og dets formål, samt pressemeldingen på kommunens hjemmesider.
Informasjon til foresatte om Ungdata pluss-undesøkelsen (PDF, 165 kB)
Pressemelding: Vil vite hva fritid betyr for barnas fremtid


See information in other languages than Norwegian

Ungdata pluss - Klikk for stort bilde

Hvorfor er skolen med på undersøkelsen?

Gjennom å være med på Ungdata pluss vil skolen bidra til at det utvikles ny kunnskap om hvordan barn og unges fritid påvirker deres livskvalitet og helse senere i livet. Denne kunnskapen kan ha stor verdi for hvordan man tilrettelegger for gode oppvekstsvilkår i framtiden, og for folkehelsearbeidet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen foregår i en skoletime. Barna svarer da på et nettbasert spørreskjema om fritid, nærmiljø og hvordan de har det i hverdagen sin. De som deltar, vil bli kontaktet igjen når de går på ungdomsskolen, med forespørsel om å besvare et nytt spørreskjema. Barna velger selv om de vil svare på spørreskjemaet.

Ønsker du å se spørreskjemaet barna skal svare på, skriv til ungdata@oslomet.no. Skjemaet er på forhånd prøvd ut på over 200 barn og spørsmålene er tilpasset på bakgrunn av tilbakemeldinger fra dem.

Hvordan deltar ditt barn i undersøkelsen?

Du vil motta en SMS eller en e-post til din private e-post fra Ungdata. Denne vil inneholde en lenke til et påmeldingsskjema som du må fylle ut for at ditt barn skal kunne delta i Ungdata pluss. Barnets deltakelse innebærer også at det vil bli innhentet bakgrunnsopplysninger fra nasjonale registre om deg som foresatt. Du kan lese mer om dette i det vedlagte brev.

Har du flere barn på samme skole (5.7.-trinn) vil du få en egen e-post med lenke til et unikt påmeldingsskjema for hvert barn. Hvert påmeldingsskjema må da fylles ut for hvert enkelt barn.

Du kan lese mer om Ungdata pluss på ungdata.no/pluss.

Utvidet svarfrist til 4. mai 2023.

Hvis du ikke har mottatt påmeldingslenken innen de neste dagene, kan det være lurt å sjekke søppelposten.

Har du spørsmål om prosjektet kan du ta kontakt på med Ungdatasenteret: ungdata@oslomet.no.