Elevers bruk av smartklokker på skolen

  
Teie skole har forståelse for at smartklokker kan være et nyttig hjelpemiddel i en families hverdag. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker å forby smartklokker på skolen. Vi ønsker, sammen med foresatte, å lære opp til en fornuftig og lovlig bruk av smartklokker.

Noen føringer må vi ha:

  • Det er ikke ønskelig at foresatte ringer til elevenes smartklokker i skole- eller SFO tiden. Det vil f.eks. kunne skape brudd på rutiner rundt inn- og utlogging i SFO.
  • Det er ønskelig at klokkene står i skolemodus fra skoledagens start til skoledagens slutt (gjelder også SFO)
  • Det er ikke lov å publisere bilder av andre barn eller voksne uten samtykke, og det er derfor ikke lov å ta bilder i løpet av skoledagen.

Vi oppfordrer foresatte som har barn som har med seg smartklokker på skolen om å snakke med barna om dette og å jobbe med en fornuftig og lovlig bruk av smartklokker. Skolen kan kontaktes ved behov for råd og veieledning eller hvis dere har spørsmål rundt dette.