Gjennomføring av skoledagen på gult nivå på Teie skole

Gjennomføringen av skoledagen på Teie skole fra torsdag 16.desember er planlagt slik:

  • SFO åpner kl.0715. Vi forsøker så langt det er mulig å beholde klassekohorter også i SFO-tiden, selv om gult nivå åpner for at et helt trinn kan ses på som en kohort i SFO-tiden. For å få til dette oppfordrer vi foresatte til å sende med mat til frokost for elever som er på morgen-SFO. Resterende måltider serveres på SFO.
  • Oppstilling ute i klasser så tett opptil kl.0830 som mulig. Vi ønsker derfor at foresatte som har mulighet sender/følger barna til skolen så tett opp mot kl.0830 som mulig.
  • En og en klasse går inn i garderoben og gjør seg ferdig slik at vi unngår trengsel.
  • Klasser holdes atskilt innendørs (1.trinn deles i to rom).
  • Hvert trinn har en (-1-) sone ute og den sonen deles i to områder. To klasser kan være sammen i et område utendørs.
  • Økt bruk av utetid og uteskole anbefales!
  • Forsterket renhold av kontaktpunkter (utføres av skolens renholdere).
  • Forsterket hygienetiltak for elever ved at vi vasker/desinfiserer hender ved ankomst skole, før måltider/mathåndtering, etter toalettbesøk, ved synlig skitne hender, etter kontakt med kroppsvæsker (eksempelvis etter å ha pusset nesen).
  • Vi forsøker å lage en plan for bemanning i dagene frem mot juleferien med utgangspunkt i at voksne rullerer minst mulig mellom kohorter.

Disse punktene er laget i tråd med gult nivå i smittevernveilederen. Dette er anbefalinger der vi blir bedt om å følge så mange tiltak som mulig slik at summen blir best mulig. Smittevernveilederen i sin helhet kan leses her https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/veileder-om-smittevern-for-skoletrinn-17/