Informasjon fra rektor om opptrapping til rødt nivå på Teie skole

Kjære foresatte ved Teie skole. Det har de siste dagene vært en dramatisk utvikling i smittespredningen av COVID-19 i Færder og vår nabokommune. Det er derfor besluttet at Teie skole skal drives etter rødt nivå i den nasjonale smitteveilederen for barneskole. I første omgang frem til og med 16.mars. Nedenfor følger litt overordnet informasjon som gjelder opptrappingen til rødt nivå.  

Hvis dere ikke allerede har fått det, så vil dere i løpet av helgen mottatt tydelig informasjon fra hvert trinn med beskrivelse av strukturer, innhold og kohortsammensetning som gjelder fra og med mandag 8.mars.  

Det vil på Teie skole være fokus på å opprettholde stramme og stabile kohorter gjennom skole- og SFO dagen, og samtidig skape trygge, lærerike og helsefremmende dager for elevene våre, innenfor de rammene vi har. Det overordnede målet for gult og rødt nivå er “at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse. Det er en fordel at barna ikke omgås mange andre barn på fritiden”.  

Jeg håper at dere foresatte snakker med barna deres om viktigheten av å følge våre nye regler og rutiner. Og at dere samtidig gir masse positiv oppmerksomhet når barna følger forventninger og nok en gang møter forandringer og omveltninger i sin hverdag.  

Smittevernveilederen til Utdanningsdirektoratet kan dere lese i sin helhet her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

Vi har valgt å ikke bruke Nøtterøyhallen de neste ukene og heller ta i bruk de gode mulighetene vi har til utendørs aktivitet i vårt fine nærområde.  

Det vil ikke bli arrangert leksetid på 5.-7.trinn de neste to ukene.  

Kohortsammensetninger er grundig vurdert av trinnets lærere og er forsøkt gjort til det beste for helheten. Vi håper på forståelse for dette selv om noen elever eller foresatte mener det kunne vært gjort annerledes. Kohortene varer frem til 19.mars. 

Vi oppfordrer alle elever til å komme så tett opptil skolestart som mulig. 

Spørsmål rundt smittevern mv. og kohorter kan rettes til rektor eller gjennom FAU som har løpende kontakt med skolen.  

Som rektor er jeg glad og stolt over at vi klarer å holde skolen åpen på en god og forsvarlig måte og dermed bl.a. klarer å skape en form for normalitet i elevenes hverdager.  

Ta vare på hverandre og vis raushet og kjærlighet til de du møter på din vei! Dagens situasjon krever en ekstra innsats av mange rundt oss. Også skolens elever, skolens foresatte og skolens dyktige og profesjonelle ansatte. "Alt blir bra igjen", selv om det kanskje tar litt lengre tid enn vi hadde håpet på.  

Jeg ønsker alle familier tilhørende Teie skole alt det beste for ukene fremover.  

Beste hilsener  

Jan Kristian Johansen, 

Rektor Teie skole