INFORMASJON OM COVID, SKOLER OG BARNEHAGER

brev info - Klikk for stort bilde 

I går kom regjeringen med nye restriksjoner og anbefalinger for samfunnet. Med stigende smitte og den nye Omikronvarianten, er det dessverre nødvendig.

Samfunnet oppfordres til å redusere antall nærkontakter, holde en meters avstand og bruke munnbind. Tiltakene settes inn for å få ned presset på helsevesenet, og for at vi skal kunne holde barnehager og skoler åpne.

For barnehager og skoler gjelder først og fremst at barn og unge skal få leve så normale liv som mulig. Allikevel mener Færder kommune det vil være hensiktsmessig å skjerpe smittevernet noe.

Etter trafikklysmodellen er barnehager og skoler på GRØNT nivå. De generelle rådene er som før;

  • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen/SFO
  • God hygiene og normalt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak:
    • Unngå fysisk kontakt (håndhilsning og klemming)
    • Vanlig organisering av avdelinger/grupper/klasser

Færder kommune fraråder at avdelinger og skoleklasser/-trinn møtes til større aldersblandede samlinger. Det betyr at juleavslutninger, felles Luciaarrangementer og julegudstjenester ikke gjennomføres som samlinger for hele barnehagen eller for hele skolen, men heller i avdelingen eller på trinnet. I dag er det avholdt et møte der barnehageledere og rektorer har snakket om hvordan juleforberedelsene kan gi barn og unge førjulsmagi i mindre enheter.

Utendørs kan barna leke og være sammen på tvers av de faste gruppene sine.

For de eldre elevene vurderer Færder kommune hyppigere massetesting fra kommende uke. Det vil bli sendt ut nærmere informasjon om hvordan dette skal gjøres, når det er klart.

Færder kommune ber om at foresatte bruker munnbind ved henting og levering og ved møter i barnehage og skole. Ansatte vil bruke munnbind i møter med foresatte, men ikke sammen med barna.

Kommunen utelukker ikke at det kommer anbefalinger om gult smittevernnivå, men det avgjøres først om situasjonen blir mer krevende enn den er nå.  

Siden mange ansatte må være hjemme ved symptomer, er syke eller har syke barn, er bemanningssituasjonen i barnehager og skoler, krevende. Det er gjort tiltak for å finne flere vikarer, men vi kan ikke utelukke at det vil være behov for å stenge tidligere om ettermiddagen eller redusere på faglig innhold.

Færder kommune er godt i rute med boosterdose eller 3.vaksinedose til kommunens befolkning. Dette arbeidet fortsetter for fullt med forsterkede mannskaper. Det har gått ut varsel om omprioritering av arbeidsoppgaver til mange ansatte i kommunen. Blant annet vil helsesykepleiere bidra på tre vaksinasjonsdager før jul og jevnlig i vårhalvåret.
 

Dette klarer vi i fellesskap!
 

Færder kommune, 8.desember 2021
 

Vennlig hilsen
Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst i Færder kommune.