Informasjon til foresatte i barnehage og skole, 4. januar 2021

Spredningen av Covid-19 økende i landet. For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, er det iverksatt forsterkede nasjonale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar.  

Ungdomstrinnet og de videregående skolene går fra gult til rødt smittevernnivå, mens barnehager og barneskoler fortsetter på gult nivå. 

Trafikklys - Klikk for stort bilde pexels.com   

Rødt smittevernnivå vil si;  

  • Ingen syke skal møte på skolen 
  • God hygiene 
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
  • Dele elever inn i mindre kohorter 
  • Kohortene bør ha faste klasserom 
  • Ansatte bør komme til faste klasserom slik at elevene forflytter seg minst mulig  
  • Tilstrebe 1 meters avstand mellom elever/ansatte 
  • Unngå trengsel og store samlinger 
  • Holde avstand i pauser/friminutt og unngå kontakt mellom ulike kohorter 
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever 

I tillegg kommer særlige anbefalinger for gjennomføringer av praktisk estetiske fag, valgfag og andre fag som gjennomføres på tvers av klasser.  

De tre ungdomsskolene i Færder kommune vil gi detaljert informasjon om hvordan opplæring skal gjennomføres de nærmeste 14 dagene. Endret fag- og timefordeling vil forekomme og mange vil oppleve en kombinasjon av læring hjemme og på skolen.  

Årsaken til at ungdomstrinn og videregående skoler går til rødt smittevernnivå og ikke barnetrinn og barnehage, skyldes erfaringene med hvor smitte skjer. Det skjer erfaringsmessig svært lite smitte i barnehage- og barneskolealder. Barnehage og barneskole fortsetter derfor på gult nivå, med unntak av svømmeopplæringen på barnetrinnet som stanses i to uker.  

I tillegg til rødt smittevernnivå kommer restriksjoner for besøk i hjemmet og for fritids- og idrettsaktiviteter, kulturarrangement og livssynssamlinger innendørs som utsettes til etter 18.januar. Dette gjelder også alle aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.  Skal smittevernet i barnehage og skole ha effekt, er det viktig at øvrige nasjonale restriksjoner også følges nøye.  

Vaksinasjon mot Covid-19 i Færder kommune starter i henhold til prioriteringsveileder fra Folkehelseinstituttet. Informasjon om vaksineringen vil gis fortløpende. 

For å få god effekt av vaksineringen anbefales det at alle tar vaksine, når dette iverksettes for de ulike gruppene. 

Takk for at dere bidrar til godt smittevern i Færder kommune.  

Med hilsen, 

Hilde Schjerven, virksomhetsdirektør for oppvekst